Mogłeś napotkać ekskluzywny komunikat o błędzie wskazujący, że formanty są używane w Windows Forms. Przypadkowo istnieje kilka kroków, które należy podjąć, aby rozwiązać ten problem. Wkrótce do tego wrócimy.

Jaki masz problem z komputerem? Rozwiąż je wszystkie jednym kliknięciem dzięki najlepszemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

Kontrolki Windows Forms to ogólne składniki wykonawcze, które hermetyzują efektywność najczęściej kojarzoną z interfejsem użytkownika i były wcześniej własnością aplikacji klienckich systemu Windows. W opcji dla wielu gotowych kontrolek Windows Forms może również zapewnić strukturę do tworzenia własnych kontrolek.

Sormy kontrolne Windows F są komponentami służącymi do enkapsulacji funkcjonalności interfejsu użytkownika i są zalecane w aplikacjach klienckich Windows. Podsumowując wiele gotowych kontrolek, Windows Forms zapewnia strukturę do tworzenia własnych kontrolek. Łączysz bieżące kontrolki, rozszerzasz istniejące operacje lub tworzysz nowe kontrolki i tworzysz własne niestandardowe kontrolki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy kontrolek, które tworzysz.

Dodaj kontrolki

Jak mam dodać kontrolki, które mają Windows Forms?

Dodaj kontrolkę napisaną w formie rysunkowej Wybierz kontrolkę, klikając ją. W formularzu wybierz nowe miejsce, przeciągając je. Kontrolka jest zwykle używana do dostosowania rozmiaru podłączonego do wybranego obszaru.

kontrolki w formularzach systemu Windows

Kontrolki są dodawane w Projektancie programu Visual Studio. Marka projektantów doskonale nadaje się do umieszczania, konfigurowania, celowania i uruchamiania elementów sterujących. Alternatywnie, kontrolki na pewno będą dostarczane za pomocą kodu. Zobacz Dodaj kontrolę (WindowsFor ms).

, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Opcje układu

Stan, w którym transakcja wyświetla się na swoim idealnym elemencie nadrzędnym, może być zdefiniowany przez określoną wartość domu lub właściwości Lokalizacja, aby pomóc w zwykle lewy górny róg punktu tatusia. Lewa współrzędna pozycji połączona z naszym rodzicem to: (x0,y0 ) Rozmiar kontrolki jest w dużym stopniu zależny od twoich obecnych pakuje właściwość Rozmiar i przedstawia pogrubioną czcionkę kontrolki, a ponadto wysokość.

Jak tworzyć kontrolki w formularzu?

Jak przenieść przyciski kontrolne do formularza. Wybierz kartę Przybornik po lewej stronie skojarzoną z IDE programu Visual Studio (lub nośnikiem zbiorczym Ctrl+Alt+X), a następnie opracuj grupę Common Controls. Sugeruje to dużą liczbę ogólnych kontrolek, które widzisz w formularzach. Kliknij dwukrotnie PictureBox, w którym musisz dodać kontrolkę PictureBox, aby zezwolić im na główny formularz.

Oprócz zaleceń dotyczących sytuacji i rozmiaru, dostępne są różne szyny kontenerowe, które zwykle pomagają w mechanicznym rozmieszczeniu elementów sterujących.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lokalizacja i układ między elementami sterującymi lub Jak zadokować i podłączyć elementy sterujące punktu ostrości.

Zarządzanie wydarzeniami

Kontrolery uczą wielu typowych zdarzeń poprzez użycie klasy bazowej: kontrola. Nie do końca polecenia reagują na czas. Dla reprezentacji, usunięcie Label nie odpowiada bezpośrednio na naciśnięcia klawiszy, więc dominujące zdarzenie Control.PreviewKeyDown nie jest wywoływane. Większość uniwersalnych wydarzeń należy do następujących kategorii:

 • Najedź kursorem na każde z tych wydarzeń.
 • Zdarzenia klawiaturowe
 • Zdarzenia dotyczące zmiany własności
 • Inne wydarzenia
 • Napraw swój komputer teraz za pomocą Reimage

  Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Reimage możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz Reimage i odzyskaj swoje życie!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

 • Aby uzyskać więcej rekordów, zobacz Zdarzenia kontrolne i Jak obsłużyć zdarzenia kontrolne.

  Kontrola dostępności

  Windows Forms obsługuje dostęp do klas czytników ekranu i narzędzi do wprowadzania głosowego do wypowiadania poleceń. Musisz jednak zaprojektować i dodatkowo zaprojektować interfejs użytkownika z myślą o objętości. Windows Forms udostępnia panel sterowania dla różnych funkcji zarządzania ułatwieniami dostępu. Aby uzyskać więcej informacji o tych właściwościach, zobacz Zapewnianie informacji o ułatwieniach dostępu dla kontrolek.

  Zobacz Zobacz też

 • Lokalizacja i lokalizacja elementów sterujących
 • Omówienie zarządzania skrótami
 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Typy kontroli użytkownika
 • Rysowanie połączone z poleceniami malowania
 • Podaj informacje o ułatwieniach dostępu w celu tworzenia kontroli
 • 2 minuty czytania ya
 • Dokumentacja Desktop PC Guide przeznaczona dla .NET 6 i .NET 4 (w tym .NET Core 3.1) jest częścią rozwoju.

 • Wstęp. Mapa hierarchii klas zapewnia wspaniały naturalny sposób mapowania kontrolek Windows Forms na ich uczciwą funkcjonalność.
 • Sterowanie konwencjonalnym sprzętem: Button, CheckBox i RadioButton to elementy sterujące jednostki, które pozwalają użytkownikom komputerów skomponować jedną lub więcej serii w rzeczywistej formie.
 • Kontrolki PictureBox i TextBox. Kontrolka PictureBox służy do wyświetlania połączonego ze skalowaniem obrazu; Zazwyczaj nowa kontrolka TextBox może być używana do pomyślnego wyświetlania i edytowania jednego lub pobierania wierszy tekstu. Sterowanie:
 • lista Elementy ListBox, ComboBox i CheckListBox generują różne połączenia do wyświetlania i dostosowywania danych w formie listy.
 • ListView, ale kontrolki TreeView: ListView zapewnia kilka scenerii dotyczących wyświetlania programów danych i odpowiadających im ikon. TreeView traktuje informacje zorganizowane w łatwej w nawigacji strukturze drzewek.
 • Stoper kontroluje również postęp: zwykle pasek. Można wybrać zegar do sterowania wyzwalaniem określonego zdarzenia, pasek postępu pozwala na wizualne śledzenie postępu w odniesieniu do prawidłowej operacji.
 • Tworzenie manipulacji użytkownika. Gdy kontrolka w pełni spełnia główne potrzeby aplikacji, z pewnością powinieneś utworzyć niestandardową niestandardową kontrolkę poprzez proces łączenia wielu kontrolek lub razem z właściwościami do istniejącej kontrolki.
 • Przenoszenie wyników między kontrolkami: przeciąganie i upuszczanie bardzo ułatwiło użytkownikom zapisywanie lub przenoszenie elementu spowodowanego przez jedną konkretną kontrolkę do drugiej. .NET zapewnia wszelkiego rodzaju klasy, a co za tym idzie zdarzenia potrzebne do zaimplementowania tej funkcjonalności sytuacji.
 • Użycie zasobów. Zasoby wymagane przez program, takie jak tytuły, etykiety opisowe i rmages, w wielu przypadkach mogą być przeznaczone w strukturze aplikacji lub przechowywane na satelicie, z którym współpracuje. Jest to szczególnie przydatne w przypadku aplikacji programistycznych na wielu kontynentach.
 • Poprzednia część wprowadziła główną klasę kontrola wraz z metodami, jakością i zdarzeniami, które urządzenie definiuje dla wszystkich kontrolek. Ten segment pogłębia i bada specyficzne zalety poszczególnych elementów sterujących. Rozpoczyna się przegląd najważniejszych kontrolek .NET, a następnie przechodzi do szczegółowej wizualnej reprezentacji sposobu implementacji kontrolek, takich jak TextBox, ListBox, TreeView . , nawet tak samo jak ListView. Dołączona jest również prawdopodobnie społeczność przeciągania .NET, a następnie funkcje upuszczania, które najczęściej są dostarczane z powrotem w celu przeniesienia lub skopiowania oceny z jednej kontrolki do drugiej.

  Raporty systemu Windows (Winforms) nie są ograniczone: używane są wbudowane kontrolki. Niestandardowe regulatory GUI można tworzyć, rozszerzając dowolną istniejącą kontrolkę Element.A, tworząc dokładnie tę samą kontrolkę od podstaw lub tworząc dowolny rodzaj niestandardowej kontroli z zestawu najczęściej powiązanego z powiązanymi widżetami. Przykłady pokazują wgląd w to, jak rozszerzyć kontrolkę, a konkretnie jak Surfer tworzy kontrolkę. Element kończy się znaczącym przeglądem plików zasobów i/lub tego, jak często są one wykorzystywane do tworzenia aplikacji graficznych dotyczących użytkowników wsparcia z różnych krajów i kultur.

  7.1 Zrozumienie kontrolek formularzy Windows .NET

  kontrolki z formularzy Windows

  Przestrzeń nazw System.Windows.Forms zawiera wiodącą rodzinę wszystkich kontrolek, które tworzą zarówno formę, jak i funkcję w ogromnym, niestandardowym oknie Windows. Każda kontrolka otrzymuje wspólny zestaw elementów składających się ze stylu Control. Do tego ten konkretny dodaje zasady, właściwości i zdarzenia, dzięki którym kontrola ma charakterystyczny nawyk i wygląd.

  Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

  Controls In Windows Forms
  Controlli Nei Moduli Di Windows
  Steuerelemente In Windows Formularen
  Windows Forms의 컨트롤
  Kontroller I Windows Formular
  Controles Em Formularios Do Windows
  Controles Dans Les Formulaires Windows
  Controles En Formularios Windows
  Elementy Upravleniya V Formah Okna