Jaki masz problem z komputerem? Rozwiąż je wszystkie jednym kliknięciem dzięki najlepszemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

Ten podręcznik dietetyka pomoże ci, jeśli faktycznie zauważysz błąd przesunięcia w często regulatorze proporcjonalnym.Błąd przesunięcia to różnica osoby między nastawą a nową konkretną wartością rzeczywistą, SP jest naszym własnym błędem PV. Przy dużej liczbie komórek zakłóceń operacyjnych, samo sterowanie proporcjonalne nie może skorygować błędów przesunięcia, ponieważ błąd jest wymagany do zapewnienia sterowania wyjściowego.

Regulator proporcjonalny: W paśmie proporcjonalności wyjście operatora zmienia się „proporcjonalnie”, do którego błąd między zmienną procesową a tą pomocniczą wartością zadaną. Kwota przeciwna jest wyraźnie regulowana od 1%, gdy potrzebujesz, do 999,9%. Ten obszar może się różnić w zależności od dostawcy.

Zobacz rysunek nr 1 poniżej. Okoliczność regulatora ogrzewania pokazuje konkretną transmisję z pasmem proporcjonalności związanym z 5%.

Nastawa = 1000 °
Długość pomiaru = 0-1000 °
5% PB 5% = 1000 ° oznacza 50 °
100% mocy tutaj o 475 ° (2,5% z 1 tys. °)
0% mocy przy 525° (2,5% wśród 1000°)

proporcjonalnie odpowiadaj za błąd przesunięcia

Jeśli lonliness procesu jest równe punktowi (500 °), przez ten punkt jest 50% danych wyjściowych. Wraz ze spadkiem temperatury moc wyjściowa pasma proporcjonalności rośnie liniowo do 100%, podczas gdy temperatura spada do 475°. Gdy temperatura wzrośnie do 525 °, skuteczność spada poniżej 50%.

Zgodnie z tymi kryteriami, n Duża zmiana temperatury powoduje znaczącą zmianę w ciąży. Jeśli ustawienie dynamiki planu jest zbyt małe, pojawiają się wibracje, które nie przywiązują czasu do określonego punktu. Przy ogromnej wartości PB kontroler wydaje się powolny i oczywiście nie myśli dobrze o hałasie.

Ponieważ konkretna regulacja nie uwzględnia proporcjonalnie, kiedy wystąpi błąd, gdzie zwykle zawsze nastąpi zmiana od wartości zadanej.

Zazwyczaj kontrolery przepływu lub ciśnienia mają nową, znacznie większą proporcjonalną atmosferę, dzięki czemu mają węższy zakres pomiarowy i są szybko posłuszne, gdy trzeba zmienić, aby uzyskać lepszą zdolność trzymania.

Za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w instalacji procesu, która powoduje, że proces różni się od ogólnego stanu ustalonego, te kontrolery reagują z rozsądnym punktem ufności i ograniczają odchylenie wynikające z kontrolowanych zmiennych.

Co to znaczy napisany przez błąd przesunięcia?

Błędne obliczenia to błąd, który w większości zapobiega kolejnemu błędowi. Pojęcie to często pojawia się na fakturach, gdy wydatki wydają się być obciążone.pochodzą z określonego, niewłaściwego okresu księgowania. Na przykład numer faktury jest rozliczany na 10 000 USD i jest rozliczany w styczniu, tak jak powinien być rozliczany przez cały luty.

W tym celu musi bezwzględnie wystąpić błąd, ponieważ aby wyjście kontrolowane (CO) miało zawsze cenę inną niż całkowita duża różnica (b), istnieje musi być poważnym błędem. Jeśli problem będzie się powtarzał, ten błąd również będzie mógł się pojawić.

Ten długotrwały błąd, który występuje z powodu często codziennego ciągłego wzrostu ton procesu w procesie kontrolowanym przez zupełnie nowy niezawodny czysto proporcjonalny sterownik, jest klasyfikowany jako opóźnienie.

Co jest zdecydowanie przesunięte w systemie sterowania?

W przypadku równorzędnego sterownika jest to co najmniej ostatnia próba przejechania trasy do przesunięć wartości zadanej. W prawie każdym proporcjonalnym systemie sterowania, jest dalekie od możliwości zwrócenia pomiaru identycznie z wartością docelową. Ta stała odległość/błąd, która zmienia się podczas SP i PV, nazywana jest skrótem kontroli skrótu.

Systemy sterowania mogą, a także doświadczać zmian wartości zadanej, nazywanych sytuacjami wartości zadanej. Integracja i brak integracji reagują różnie na pozytywne zmiany wartości zadanej obciążenia w sterowaniu proporcjonalnym.

Co jest uważane za główną wadę proporcjonalnej regulacji pierwotnej?

Najważniejszą wadą kontroli tylko P jest jej wyraźny styl stronniczości. Przesunięcie to stała znacząca różnica między nastawą obrazu a jego wejściem. Wiele z tym związanych dzieje się, gdy nastawa najprawdopodobniej zostanie zmieniona bez przedefiniowania całej długości lub gdy wystąpią ciągłe naruszenia mojego procesu.

Procesy nieintegrujące powodują korekty w zależności od dnia roboczego, związane z rozszerzoną wartością zadaną, ale procesy wprowadzające nie. Kontroler

Całka jest najprawdopodobniej używana do pozbycia się tego konkretnego błędu błędu systematycznego. Kliknij tutaj, aby zobaczyć konkretny artykuł.

Posiadać

Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z prawdziwym sprzętem. W idealnym świecie zarządzanie połączeniami jest kompletne i daje efekt, jakkolwiek niewielki. W tym poważnym świecie sygnały kontrolne poniżej znaczącego progu nic nie robią. (Wyobraź sobie, że Chihuahua kupuje, aby ciągnąć ciężarówkę.)

proporcjonalny błąd walki sterowania

W jednym z typów systemów Wtedy uchwytem wzmocnienia proporcjonalnego jest błąd pomnożony przez wszystkie ograniczenia wzmocnienia. Aby uniknąć przekroczeń rachunków, zmienności i innych niedogodności, klienci starają się zachować niewielką marżę.

Im powiększona twoja usługa (monitorowany system) ma pomyślnie osiągnąć pożądaną wartość, tym mniejszy staje się konkretny nowy błąd. Jeśli rozwiniesz mniejszy, mniej znany błąd w pobliżu małego zysku, produkt prawdopodobnie później stanie się zbyt mały, będzie miał wpływ i spadnie do zera.

To jest twój uporczywy błąd związany z rozumowaniem, obszarem wokół pożądanego nałożenia, w którym produkt interesującego błędu i wzmocnienia jest skutecznie zdolny do dopasowania.


Po zrezygnowaniu z tej nazwy muszę pomyśleć po raz drugi. On ma rację. Pomyliłem “martwe linki” z “błędami stanu ustalonego”.

Jeśli masz jakąś przedłużoną siłę zakłócającą (z powodu braku silniejszego terminu) i Twoja firma korzysta z kontrolera PI, w pewnym momencie nastąpi moment, w którym znak mocy ( iloczyn błędu r’ i samego wzmocnienia) dokładnie równoważny przy sile zakłócającej. W tym czynniku twoje nasiona (system controllingu) nigdy nie doświadczają żadnego wyraźnego przekonania: nasza siła zakłócająca i adaptacja neutralizują się nawzajem, a warzywo zostaje tam, gdy dochodzi do nieuniknionego błędu, błąd może spowodować, że kod programu wymazuje szkodliwe zmuszać.

Pierwszym rozwiązaniem jest w końcu użycie regulatora PI, który nie tylko koryguje błąd na podstawie błędu, ale także opiera się na całce pełnego czasu tego konkretnego błędu dokładnego. Termin całkowy może być tym, co „zauważa” ruch ich błędu punktu stacjonarnego i koryguje dom.

Najważniejsze jest to, że wiele regulatorów PI będzie miało problemy z przepełnieniem. Okazało się, że nie ma srebrnych kulek kolekcjonerskich.

Napraw swój komputer teraz za pomocą Reimage

Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Reimage możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz Reimage i odzyskaj swoje życie!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

 • Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

  Proportional Control Offset Error
  Proportionalsteuerungs Offsetfehler
  Errore Di Offset Del Controllo Proporzionale
  비례 제어 오프셋 오류
  Erro De Deslocamento De Controle Proporcional
  Proportionele Controle Offset Fout
  Erreur De Decalage De Controle Proportionnel
  Oshibka Smesheniya Proporcionalnogo Upravleniya
  Proportionell Styroffsetfel
  Error De Compensacion De Control Proporcional